Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Es reactiva el procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils

El procés participatiu per a l'Estany de Sils es reactiva amb la celebració de la 2a Jornada de l'Estany de Sils, eix principal d'aquest procés.

El procés participatiu per a l'Estany de Sils es reactiva enguany, gràcies als esforços de totes aquelles persones que van participar l'any anterior i que van ajudar a millorar les accions de gestió d'aquest espai natural. L'èxit no només rau en el nombre de participants, sinó en la qualitat de les seves aportacions, que ens han permès executar moltes de les actuacions consensuades amb gran encert. A més, el procés participatiu ha estat convidat a diversos congressos per la seva metodologia i la qualitat dels seus resultats, com va ser: a la jornada de la Diputació de Girona "La participació ciutadana a les comarques gironines" i al "Congrés internacional d'Innovació Democràtica", organitzat per l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

La Jornada de l'Estany
Durant la 1a Jornada de l'Estany de Sils es va analitzar, en primer lloc, la situació de l'Estany de Sils després del "Projecte de restauració i gestió de l'Estany de Sils", iniciat el 1998 amb l'objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d'aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies. En segon lloc, es van presentar exemples d'altres projectes similars per comprovar les possibilitats i potencials que té l'Estany de Sils a partir d'ara.

La participació ciutadana va continuar a través dels qüestionaris de participació que es van recollir tant a través de bústies de suggeriments, com del fòrum virtual, creat per aquest efecte. Va ser, precisament, gràcies a aquesta participació que moltes de les actuacions de gestió de l'Estany de Sils que van ser consensuades s'han executat, o estan pendents de ser-ho. A més, d'aquesta forma també es van poder definir els continguts d'aquesta 2a Jornada de l'Estany de Sils, centrats aquest cop en determinar, per una banda, quin és l'estat de coneixement de l'espai natural, quins estudis s'han realitzat i quins fan falta per poder planificar i gestionar de forma adequada; per altra banda, s'analitzarà l'educació ambiental que s'està duent a terme, els beneficis que presenta per a la gestió de l'Estany de Sils i quines mancances i potencials troben els educadors.

Eines estables de participació
Un cop finalitzada la 2a Jornada de l'Estany, es reactivaran les diverses eines de participació, com les bústies de suggeriments i el fòrum virtual, amb els resultats consensuats a través de la jornada del dia 15 de novembre, com dels diversos temes que calgui tractar per poder definir el Pla de Gestió de l'Estany de Sils, encara en procés de redacció, ja que som conscients que moltes de les veus importants per a la seva gestió encara no s'han fet escoltar i esperem aconseguir-ho amb altres formats diferents a la jornada i a la competició jove.

Moltes gràcies a tots aquells que ens heu ajudat a millorar la gestió de l'Estany de Sils, i a tots aquells que encara no ho heu fet, us animem a participar aquest any!

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!