Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Inici del taller d’ocupació de recuperació d’espais naturals i jardineria a Sils

El Consell Comarcal de la Selva ha iniciat la 6a edició dels tallers d’ocupació adreçats a persones majors de 24 anys que estan en situació d’atur, preferentment aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys i altres. L’objectiu d’aquests tallers, que s’emmarquen en una iniciativa subvencionada pel Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya, és millorar l’ocupabilitat d’aquests col•lectius.

A Sils es desenvoluparà el Taller d’Ocupació de Recuperació d’Espais Naturals i jardineria, conjuntament amb Vidreres i Maçanet de la Selva. Aquest projecte té una durada d’un any i la proposta està dirigida a valoritzar l’Estany de Sils com a zona d’interès natural, compatibilitzant el seu ús públic, com a espai de lleure, amb la preservació de la seva vàlua paisatgística i natural.

Concretament, les actuacions previstes són:

a) Millora ambiental i paisatgística de l’entorn de la llacuna permanent
a.1. Millora paisatgística i ambiental de la mota
a.2. Adequació de l’itinerari i dels elements d’ús públic
a.3. Gestió de la bassa de depuració terciària
b) Restauració ecològica de la sèquia de Sils i de les rieres de Pins i del rec Clar
c) Recuperació de l’antiga ruta de l’Observatori Vell
c.1. Adequació dels accessos de l’antiga ruta de l’Observatori Vell
c.2. Senyalització i adequació per a l’ús públic

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!