Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

El calendari de l’Estany del 2008

blank_page

En els darrers anys, l'ajuntament de Sils, amb la col·laboració del col·lectiu Bisaroca, edita una sèrie de calendaris de taula centrats en els valors naturals de l'Estany de Sils.

Enguany s'ha apostat pel món dels invertebrats, desconegut i sorprenent, que ens ajudarà a fer comprendre a la gent la importància d'aquests animals, la seva gran diversitat i la importància de preservar l'Estany de Sils com a font de biodiversitat. Aquest calendari s'ha pogut editar gràcies al suport de Sorea i Puratos, a qui agraïm des de l'Ajuntament la seva col·laboració i la seva aposta per la preservació del medi ambient i la biodiversitat.

A més, aquest any la impressió inicial serà de major número d'exemplars que en anys anteriors, tenint en compte el gran interès que desperta aquest producte i la gran popularitat que ha adquirit darrerament.

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!