Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

L'Estany de Sils estrena nova pàgina web


El nou portal respon a dues propostes del procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils de l'any anterior: crear una web específica i buscar el patrocini de les empreses

L’ajuntament de Sils, a partir d'una proposta del procés participatiu de l'any anterior i mitjançant el projecte eQual, centrat en fomentar la responsabilitat social corporativa i finançat per la Unió Europea, ha creat la pàgina web oficial de l’Estany de Sils (www.estanydesils.cat).

Aquesta proposta neix de la necessitat que aquest espai natural gaudeixi del seu propi lloc a la xarxa, per la seva rellevància i l’interès que any rere any està despertant, però també es tracta d’una eina per donar a conèixer a les empreses el patrocini ambiental, a través del Club d’amics de l’Estany, i els projectes que s’estan duent a terme.

El Club d’amics de l’Estany és una iniciativa dirigida a motivar la participació de les empreses en la protecció del medi ambient i mostrar així el seu compromís amb la societat i les generacions futures. El Club ofereix la possibilitat de recolzar les activitats i projectes que es realitzin al voltant de l’espai d’interès natural de l’Estany de Sils, i promoure la responsabilitat medi ambiental i social de les empreses.

Per a més informació, consulteu la web (www.estanydesils.cat) o contacteu amb el Centre d’Informació de l’Estany de Sils (estany@sils.cat; 972 16 82 85).

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!