Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Més actuacions de millora a l'Estany de Sils

De nou, el Dept. de Medi Ambient i Habitatge ha concedit a l'ajuntament de Sils una subvenció per continuar les actuacions de millora de l'espai natural

Continuant amb les propostes consensuades a través del procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils, l'Ajuntament de Sils va presentar un projecte a la línia d'ajuts als espais PEIN del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, el qual ha estat concedit. El projecte aprovat, que porta per títol "Millores paisatgístiques i dels elements d'ordenació de l'ús públic a l'Estany de Sils" es concreta en les següents actuacions:

1. Millores paisatgístiques:
> Millora paisatgística de l'estació de bombament.
> Adequació de la passera sobre la Sèquia de Sils per a l'accés de cadires de rodes, bicicletes i cadiretes de nens.
> Donar continuïtat a la lluita contra la canya, planta al·lòctona invasora, al llarg de la sèquia.
> Integració paisatgística dels aguaits, per disminuir l'efecte de la freqüentació de la zona.

2. Millora del sistema de senyalització de l'itinerari de la zona recuperada
> Substitució dels elements obsolets i/o erronis.
> Incorporació de senyalització per a la difusió dels valors ambientals.

3. Potenciar itineraris alternatius per disminuir la freqüentació de la zona de la llacuna permanent
> Adequar l'itinerari existent per a BTT com a passeig.
> Recuperació de l'antiga ruta de l'Observatori Vell.
> Promoció de les diverses rutes de descoberta de l'espai.

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!