Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Es gestionaran les visites col·lectives a l'espai natural

A partir de les propostes de la 2a Jornada de l'Estany de Sils, es va determinar la necessitat de gestionar les visites col·lectives a l'Estany de Sils a través del Centre d'Informació de l'Estany de Sils. D'aquesta forma es pretèn millorar la seva visita i evitar la freqüentació excessiva que pateix en moments puntuals, fet que dificulta la seva interpretació i que destorba la fauna associada a aquest espai.

Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Sils, s'ha sol·licitat a les diverses entitats vinculades amb temes d'educació ambiental i excursionime (escoles, empreses de guiatge, centres excursionistes, associacions, etc.) que informin amb antelació al Centre d'Informació de l'Estany de Sils de les seves visites, per poder gestionar la freqüentació i recomanar, en el cas de donar-se casos de molta concetració, alternatives de dies o hores.

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!