Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Resultats del 1er procés del 2on any de participació


VALORACIÓ DELS ASPECTES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I SENSIBILITZACIÓ PER A ADULTS


En aquest primer procés participatiu iniciat després de la 2a Jornada de l’Estany de Sils, es va centrar en prioritzar les propostes que van sorgir, sobretot, a la taula de debat d’Educació Ambiental. Un total de 44 participants, entre el fòrum i les bústies de suggeriments, han ajudat a definir les prioritats respecte a les intervencions per millorar l’apreciació que es té actualment de l'Estany.


 1. Sobre els cursos més interessants a impartir en relació a l’Estany de Sils, els més valorats han estat:
  1. Curs d’especialització de l’Estany de Sils (68% dels vots);
  2. Curs de plantes comestibles i medicinals (61%);
  3. Curs d’introducció a les aus (52%).
  4. Curs de tècniques de seguiment de fauna (52%).
 2. Respecte a les visites o sortides de descoberta més interessants, s’ha determinat que són:
  1. Visita guiada amb naturalistes i científics (83%);
  2. Visita guiada amb antics propietaris de l’Estany de Sils (73%);
  3. Visita ornitològica per l’espai natural (44%);
  4. Visita guiada en bicicleta per l’Estany de Sils (41%).
 3. Finalment, sobre les iniciatives de campanyes de voluntariat en diversos temes, s’han prioritzat de la següent manera:
  1. Recuperació de les poblacions de tortuga d’estany i captura de tortugues de Florida (66%);
  2. Eliminació de vegetació exòtica invasora (61%);
  3. Seguiment de les poblacions de rèptils i amfibis de l’Estany (57%);
  4. Sessions d’anellament científic d’ocells (52%);
  5. Recopilació d’informació i materials per recuperar la memòria històrica de l’Estany de Sils (48%).

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!