Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Nou Taller d’Ocupació de Recuperació d’Espais Naturals i Jardineria a Sils

De nou, l’ajuntament de Sils ha aconseguit una nova edició del Taller d’Ocupació de Recuperació d’Espais Naturals, amb la col·laboració de l’Escola Taller del Consell Comarcal de la Selva.
L’objectiu d’aquest Taller d’Ocupació és millorar l’ocupabilitat de persones majors de 24 anys que estan en situació d’atur, preferentment aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys i altres. Concretament, el Taller d’Ocupació de Sils es centra en la recuperació i manteniment de l’Estany de Sils.

Resultats del Taller d’Ocupació anterior

Alguns dels resultats que es van aconseguir a través de les intervencions del Taller d’Ocupació de l’any passat van ser:

  • La millora paisatgística de la zona de la llacuna de depuració terciària, amb la sega periòdica del prat humit que l’envolta, la gestió del canyís i la instal·lació d’un plafó informatiu a l’entrada.
  • El manteniment de l’itinerari per l’Estany i l’adequació dels elements d’ús públic (aguaits, senyals, passeres...), realitzant la neteja i recollida de brossa, desbrossament periòdic i arranjament de desperfectes.
  • La millora ambiental de la mota i la integració paisatgística dels aguaits, amb la plantació de vegetació i manteniment de la ja existent.
  • Suport en el projecte de millora ecològica i paisatgística de la sèquia de Sils, amb la plantació d’arbres de ribera i el control de la canya eliminada com a espècie invasora.
  • Recuperació de la nova ruta de l’Observatori Vell i de la Ruta dels Estanys, amb la instal·lació de plafons informatius i senyals de seguiment.
  • Gestió de la parcel·la custodiada, amb la sega del prat de balcalló, eliminació de plantes al·lòctones, neteja de brancam i plantació de plantes típiques dels recs i canals que voregen encara algunes parcel·les.

El nou Taller d’Ocupació: Restauració d’hàbitats i ordenació dels usos públics de l’Estany de Sils

Els dos grans eixos d’actuació del Taller d’Ocupació d’aquest any són:

1. Restauració i millora dels hàbitats de l’Estany de Sils

a. Millora de la qualitat ambiental de la xarxa fluvial de l’Estany de Sils

b. Recuperació de prats de dall a la zona de la llacuna de depuració terciària

c. Restauració de la mota que voreja la llacuna permanent

2. Ordenació dels usos públics

a. Millora de l’accés a la llacuna de depuració terciària

b. Condicionament d’un sender per la riera de Vallcanera

c. Manteniment de la xarxa bàsica de senders i dels equipaments d’ús públic

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!